Sabtu, 3 Mei 2008

Pemaufakatan Melayu

Kongres Pemaufakatan Melayu yang sedang berlangsung di Johor tidak dapat dapat mengelak daripada pandangan skeptik banyak pihak termasuk saya kerana beberapa sebab. Pertama ia di kemudi oleh GAPENA yang sedia maklum cara fikirnya, kedua; ia dianjurkan selepas kekalahan terburuk parti utama pemerintah, dan sebab yang lebih utama yang menjadikan saya lebih skeptik ialah apakah konsep perpaduan atau pemaufakatan yang hendak dibawa.
Tanpa menafikan perlunya pemaufakatan dalam kalangan umat, tetapi persoalan yang paling asas tetap bagaimanakah bentuk perpaduan itu?
Kita tidak boleh lari dari persoalan konseptual tentang Melayu. Mengikut Prof Naquib, Melayu adalah satu konstruk yang mesti mempunyai tiga unsur utama iaitu; 1. Agama, 2; Bahasa dan 3; nasib politik yang sama. Maknanya kita ada mencapai kesepakatan tentang kemelayuan kita jika kita bertitik tolak dari tiga unsur utama ini.
Liputan akhbar tentang kongres yang disertai berbagai segmen Melayu ini membuat saya tertanya-tanya apakah hala tuju kongres ini? Ada yang menjujung perpaduan budaya dan hanya sekerat-sekerat yang mahukan bahasa Melayu di mertabatkan semula. Mereka yang "menghapuskan" bahasa Melayu dari sistem pendidikan negara adalah sebenarnya yan telah mengugat kekuatan Melayu di negara ini. Lantaran itu mereka dihukum dalam PRU baru-baru ini. Langkah awal mengembalikan sokongan orang Melayu kepada mereka ialah dengan mendaulatkan kembali bahasa Melayu selaras dengan peruntukan 152 perlembagaan Persekutuan. Untuk menguatkan penguasaan bahasa Inggeris janganlah pula bahasa Melayu dilemahkan. Setidak-tidaknya wujudkan situasi menang-menang dalam penguasaan kedua-dua bahasa ini.
Quo Vadis Kongres Permaufakatan Melayu?